Instrucţiuni pentru autori


Pentru a se realiza o cât mai corectă și eficientă evaluare a calității științifice și a valorii de piață a materialelor propuse spre publicare, autorii sunt rugați ca în propunerea de publicare să completeze formularul de mai jos și să îl trimită în redacție la adresa edituralumen@gmail.com, alături de manuscrisul/eșantionul de manuscris propus spre evaluare.

Formular_propunere_manuscris_LUMEN


Criterii obligatorii pentru propunerea unui volum:

 1. Trimiterea unor fragmente semnificative din volum. Acestea este necesar a fi trimise împreună cu volumul integral.
  Nu va fi jurizată o lucrare doar pe baza fragmentelor semnificative, întrucât Editura trebuie să verifice inexistența plagiatului, posibilitatea efectivă de publicare a lucrării în termen etc.
  Procesul de evaluare editorială tip peer-review cuprinde două etape: una de evaluare a fragmentelor semnificative, care are caracter eliminatoriu, și a doua, de analiză editorială a volumului, în care se evaluează întreg conținutul volumului.
 2. Abstractul volumului în limba română și în limba engleză.
 3. Un set de 10 cuvinte cheie (keywords).
 4. Informații tehnice despre carte: numărul de pagini, ilustrații, scheme, tabele etc. (în cazul în care se dorește publicarea color a acestora, vă rugăm să specificați).
 5. Încadrarea clară a volumului în unul dintre domeniile de publicare ale Editurii LUMEN:
  – științe sociale, sociologie, asistență socială, psihologie, științele educației, științele comunicării;
  – drept și științe juridice;
  – economie, științe politice, studii europene;
  – filologie: limba și literatura română, limbi și literaturi străine;
  – filosofie, teologie și studii religioase;
  – istorie și studii culturale;
  – științele educației;
  – beletristică.
 6. declarație de conformitate față de regulile de redactare ale Editurii LUMEN și declarația de acceptare a evaluării volumului de către referenții Editurii LUMEN.
  Pentru Programele LUMEN Cartea de Cultură și LUMEN Carte Științifică, se vor adăuga următoarele declarații: declarație cu privire la nesubvenționarea lucrării din alte surse, declarație de asumare a răspunderii pentru originalitatea lucrării.
 7. Trimiterea unei scrisori de intenție. În scrisoarea de intenție se vor prezenta argumentele considerate de autor semnificative pentru acceptarea la publicare a lucrării și motivul alegerii Editurii LUMEN.
 8. Trimiterea CV-ului, însoțit de o scurtă descriere de 10 – 15 rânduri a autorului, precum și o fotografie. Descrierea trebuie să conțină informații din biografia autorului lucrării (ex.: publicații anterioare, cursuri predate, stagii, cercetări efectuate etc.). Trimiterea unei descrieri a autorului nu este criteriu eliminatoriu, dar poate imbunaătăți punctajul lucrării.

* Atenție la redactarea propunerii editoriale! Aceasta nu trebuie să aibă greșeli de ortografie, exprimare, nu trebuie să fie ambiguă sau să aibă neclarități. Trebuie să fie coerentă și concisă, să permită referenților să ințeleagă exact despre ce este vorba, ce elemente de noutate și valoare științifică sau culturală propune volumul.

Constituie un avantaj trimiterea unei scrisori de intenție cuprinzând urmatoarele informații:

 1. Identificarea clară a beneficiilor și avantajelor pe care cititorii și, mai ales, studenții, masteranzii și doctoranzii le au în urma lecturii volumului propus.
  Informații, dacă există și autorul poate indica, cu privire la tipul de public care ar putea fi interesat de volum (ex.: studenți, cadre didactice, cercetători) și, acolo unde este posibil, se va indica un număr aproximativ de cititori vizați.
 2. Se va prezenta în câteva paragrafe subiectul și tematica volumului, abordarea epistemologică, metodologică, culturală, scopurile avute în vedere când a fost elaborat volumul (ex.: intenția de a fi un curs universitar, o monografie, o teză de doctorat etc.), date despre cercetarea care a stat la baza elaborării volumului, dacă este cazul.
 3. Caracterul inedit al publicației și modul în care diferă de alte publicații existente pe piață.
 4. Principalele lucrări din bibliografie, care au contribuit semnificativ la elaborarea volumului ca paradigmă, ca metodologie, ca viziune, idei pe care autorul le-a argumentat sau combătut.
 5. Care sunt principalele lipsuri (limite) în cunoașterea din domeniul în care se publică volumul care l-au determinat să elaboreye volumul (research gaps), în măsura în care autorul a putut identifica astfel de lacune.
 6. Cum crede autorul că va evolua domeniul în care publică și cam în cât timp prevede că informațiile prezentate în volum vor fi perimate și nu vor mai fi de actualitate.
 7. Câte cărți cu conținut similar a identificat autorul pe piața românească sau internațională pe care le-a identificat în elaborarea volumului.

Tirajul

Editura propune un tiraj, iar acesta se acceptă de comun acord cu autorul. Tirajul minim pentru Programul LUMEN Cartea Preaprobată este de 100 de exemplare, iar pentru celelalte programe ale Editurii LUMEN tirajul minim este de 200 de exemplare. De comun acord între autor si Editură, în cazul epuizării primului tiraj, se pot realiza tiraje suplimentare, atât timp cât volumul este de actualitate, după care se vor putea face reeditări ale aceleiași lucrări, dar numai în variantă actualizată.

Editura nu afișează volumele/articolele care nu sunt acceptate la publicare pe site, pentru a menține confidențialitatea colaborării cu autorii.


Distributia in librării a cărților

Distribuția volumelor în librării se face pe măsura solicitării acestora de către librăriile partenere ale Editurii LUMEN sau alte librării din țară.

Editura LUMEN informează trimestrial atât librariile partenere, cât și alte librării din țară, prin cataloage cu publicații, cu privire la noile apariții. Datorită termenelor extrem de lungi de recuperare a banilor de la anumite librării și a volumului foarte mic de vânzare pe care anumite librarii îl realizează, Editura LUMEN își rezervă dreptul de a colabora prioritar cu librăriile online, cu bibliotecile și cu acele librării și difuzorii de carte care achită la comandă, respectiv la terme. Editura LUMEN restrânge difuzarea prin librăriile cu plata cu vânzare, pe care o menține doar cu librăriile cu care este deja în relații contractuale.

Toate volumele apărute începând cu luna februarie 2010 vor fi introduse automat in GOOGLE BOOKS, indiferent de domeniul în care sunt apărute volumele. Pentru aparițiile anterioare, sunt introduse cu prioritate cărțile cu caracter ștințific. Dacă un autor dorește excluderea volumului său din GOOGLE BOOKS, Editura LUMEN o va realiza în urma solicitării autorului. Prezența volumelor în Google Books și accesul liber la fragmente din volum a oricărui cititor interesat din întreaga lume nu este și nu poate fi considerată o încălcare a drepturilor de autor și autorul înțelege să nu solicite drepturi de autor pentru vizualizarea realizată de utilizatorii Google în cadrul acestui serviciu. Mai mult, acesta este un serviciu de promovare atât a volumului, a autorului, cât și a Editurii.

Toate aparițiile editoriale ale Editurii LUMEN apar în termen de 6 luni pe site-urile Editurii (www.edituralumen.ro,www.librariavirtuala.com). Editura nu poate fi facută răspunzătoare pentru lipsa temporară a unui volum din site-urile Editurii, mai ales dacă aceasta se datorează unor atacuri informatice.

Editura nu poate fi facută răspunzătoare de neacceptarea unui volum de către unul sau mai mulți parteneri/difuzori de carte fizici sau online.

Editura își asigură toți autorii că face toate eforturile posibile pentru a asigura o cât mai bună vizibilitate a volumelor, în limita tirajelor. Pentru aceasta, vor fi selectați cu precădere difuzorii care au manifestat un flux ridicat de difuzare a cărților noastre. Editura LUMEN acționează  în acest fel pentru a evita blocarea volumelor în librării sau depozite.

Trimiterea gratuită a volumelor unor biblioteci din țară, unor specialiști din domeniu, unor redacții de specialitate, precum și unor baze de date din străinătate, precum Library of Congress din SUA, British Library și altor biblioteci internaționale de renume se consideră serviciu suplimentar și intră în calculul costului de apariție al volumului. Astfel, 20 de volume din tiraj vor fi reținute de Editura LUMEN și vor fi transmise în promovare, autorul fiind rugat să specifice o listă de 10 persoane/instituții unde dorește să îi fie transmis gratuit volumul, celelalte 10 trimiteri ramânând la latitudinea Editurii LUMEN. Dacă autorul nu înainteayă lista sa, Editura LUMEN va folosi toate cele 20 de volume pentru promovare astfel cum va considera că este cel mai eficient pentru punerea în valoare a lucrării. Această obligație nu apare în cadrul Programului Lumen Cartea Preaprobată, dar recomandăm autorilor să o solicite din proprie inițiativă. În cazul în care în acest program apar volume depărtate de profilul editorial al Editurii LUMEN, pentru al căror caracter științific Editura LUMEN nu poate răspunde, Editura va declina oferirea acestui serviciu.