Postmodern OpeningsJURNAL INDEXAT ÎN: Web of Sciences (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATEIstoric:


Primul număr al jurnalului Postmodern Openings a fost publicat în anul 2010. Între anii 2010 și 2014, jurnalul a publicat 4 numere pe an, între 2015-2016, câte 2 numere pe an, în anul 2017 a publicat 3 numere, iar începând cu anul 2018 câte 4 numere pe an și câte 2 numere suplimentare anual.

Începând cu anul 2018, jurnalul este indexat ISI Clarivate Analytics (fost Thomson Reuters).


Descriere:


Jurnalul Postmodern Openings își propune să promoveze excelența în cercetarea socială și umanistă cu referire la dinamica locală-universală în contextul globalizării. Postmodernitatea este un moment cheie pentru interconectarea valorilor identității colective naționale sau spirituale cu pseudo-identitățile globale. Deconstrucția valorilor, un semn specific al postmodernității, afectează în primul rând identitățile spirituale și culturale locale.

Înțelegem postmodernitatea ca o revoluție a individului în fața Universului, în sensul afirmării individului și deconstruirii oricăror structuri, în timp ce transmodernitatea este o întoarcere la unitatea fondatoare. Crizele din societatea postmodernă, generate de consumism și post-industrializare, sunt – pentru un reprezentant al paradigmei transmoderne – semne ale unei ,,creșteri fractale” pe un alt orizont, nici superioară, nici inferioară calitativ, semne ale unei alte modulații a aceluiași fundament experiențial al Unuia. ,,Rotația lingvistică” a secolului al XX-lea avea ca punct de plecare conceptul de structură. Postmodernismul pornește de la deconstrucția structurilor de reprezentare, tocmai cu argumentul ideii jocului lingvistic, ca o ,,gramatică” a înțelegerii realității. Postmodernitatea subliniază, de asemenea, puterea cuvântului în instituirea lumii. Îndepărtarea transcendentului către postmodernitatea care dă naștere unui nou umanism ,,dincolo de om” este nimicnicia, nimicul. Existențialismul umanist păstrează în continuare ,,Ființa” ca referință metaforică, pe care o contracarează împotriva oricărui lucru. Transmodernitatea coexistă în prezent cu postmodernitatea, prin urmare mulți identifică cele două paradigme, considerându-le ca o matrice culturală. Preferăm să distingem, ca diferență între cele două modele, o tendință centrifugală de concentrare în unitatea fundamentală a lumii pentru transmodernism și anume o tendință deconstructivă, specifică postmodernității.


CITEȘTE JURNALUL


 

Stimați cercetători, 

Vă invităm să propuneți spre publicare un articol în jurnalul științific internațional POSTMODERN OPENINGS, publicat în sistem open access, lucrările trimise spre publicare făcând obiectul procesului de peer review.

Timp de răspuns după submiterea articolului: maxim 90 de zile de la data submiterii pentru comunicarea rezultatelor procesului de peer review.

Domeniul științific principal – studii postmoderne, care includ:

 • sociologia postmodernă;
 • societatea postmodernă;
 • societatea bazată pe cunoaștere sau economia;
 • efectele globalizării;
 • societatea informațională;
 • deconstrucția societății tradiționale;
 • filosofia postmodernă în orice direcție.

Domeniu științific transdisciplinar:

 • studii culturale (identitate culturală);
 • filozofie;
 • filosofia contemporană;
 • filosofia limbajului, semioticii și sociologiei culturii și eticii în contextul globalizării.

Jurnalul Postmodern Openings publică:

 • articole teoretice sau conținând rezultate ale cercetărilor empirice;
 • ocazional, jurnalul acceptă:
 • recenzii de literatură;
 • recenzii de carte;
 • scrisori către editor;
 • editoriale;
 • noutăți științifice – care pot include, dar fără a se limita la acestea, descrierea de evenimente științifice, conferințe, proiecte relevante pentru domeniul de interes al jurnalului;
 • numere suplimentare, la propunerea unui editor-invitat (guest editor), care va selecta articolele și le va supune aprobării Comitetului Științific LUMEN;
 • numere suplimentare, ce conțin articole ale unor conferințe sau evenimente științifice, sub condiția definitivării condițiilor de publicare cel târziu cu 6 luni înainte de desfășurarea evenimentului și a menționării LUMEN ca și partener la publicare în cadrul evenimentului.

Procesul de peer review: în toate cazurile, inclusiv a numerelor suplimentare propuse de un editor-invitat sau rezultate ca urmare a unor evenimente științifice, articolele vor fi supuse procesului de peer review de către referenții științifici ai LUMEN.

Limba de publicare: Engleză

Stilul de citare: Stilul APA, conform tutorial: https://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial

Trimiterea articolului: subscrierile se vor face direct pe platforma jurnalului, la adresa http://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/user/register

Detalii despre publicare: orice nelămuriri sau detalii suplimentare față de informațiile care se regăsesc pe platforma jurnalului la adresa http://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/about pot fi solicitate la adresa de e-mail grafica.lumen@gmail.com