JURNALECEA MAI VASTĂ COLECŢIE DE JURNALE ŞTIINŢIFICE

ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE A UNEI EDITURI ROMÂNEŞTIDESCRIERE:


Editura LUMEN oferă cititorilor săi o colecţie de 17 jurnale ştiinţifice, în care pot fi publicate articole cu caracter unidisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar şi transdisciplinar, care datorită numărului de jurnale, a domeniilor de cercetare acoperite, a reprezentativităţii naţionale şi internaţionale, atât a autorilor ale căror lucrări sunt publicate, cât şi a instituţiilor de cercetare la care aceştia sunt afiliaţi,  s-a remarcat ca fiind cea mai cuprinzătoare şi mai complexă colecţie de jurnale ştiinţifice a unei edituri româneşti.

Jurnalele ştiinţifice LUMEN sunt indexate în cele mai renumite baze de date internaţionale, iar datorită acestei expuneri, care completează cu succes calitatea lucrărilor publicate, sunt menţionate frecvent în lucrări de specialitate din ţară şi din străinătate în domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale, educaţie multidimensională, filosofie, ştiinţe politice, studii europene, economie, ştiinţe administrative, administraţie publică, sociologie, psihologie, ştiinţe economice, psihologie socială, ştiinţe medicale, biologie, mediere şi asistenţă socială, social media, ştiinţe şi inginerie.

Pentru gestionarea şi publicarea jurnalelor sale ştiinţifice, LUMEN utilizează Open Journal Systems 2.4.8.1, care este un software open source dezvoltat, susținut și distribuit de către Proiectul Public Knowledge din cadrul Licenței Publice Generale GNU.


PROCESUL EDITORIAL ŞI DE PUBLICARE:


Etapele publicării unui articol în jurnalele ştiinţifice LUMEN sunt determinate de sistemul OJS şi cuprind:

Managementul jurnalului: editorul este cel care configurează secţiunile jurnalului, lista de redactori, de recenzori şi de specialişti în copy-editing şi proofreading.

Propunerea lucrării: autorul încarcă documentul care conţine articolul pe site-ul jurnalului, împreună cu metadata de identificare a articolului şi datele de indexare open access.

Înregistrarea lucrării: editorul distribuie articolul propus către redactorul desemnat, în vederea demarării procesului editorial.

Selectarea recenzorilor: editorul trimite lucrarea către recenzori desemnaţi dintre personalităţile ştiinţifice înscrise cu această titulatură în baza de date a jurnalului.

Depunerea evaluărilor colegiale: recenzorii depun formularele de peer-review, împreună cu recomandările lor, care pot fi evaluate de editor.

Evaluarea recomandărilor recenzorilor: editorul verifică depunerea formularului de peer-review, efectuarea completă a procedurii şi ia o decizie editorială, inclusiv retrimiterea articolului către autor, în vederea revizuirii acestuia conform observaţiilor recenzorilor.

Monitorizarea procedurii de către autor: autorul are posibilitatea ca, prin intermediul platformei OJS, să urmărească procesul editorial, să vizualizeze documentele aferente articolului propus, să fie la curent cu procesul de peer-review, să efectueze corecturi, modificări şi adăugiri la articol, la solicitarea editorului.

Editarea finală: implică etapele de copy-editing, proofreading şi paginaţie, etapă supravegheată de redactorul desemnat.

Verificarea editării finale: se face de către editor, după care documentul este trimis autorului, în vederea unei ultime vizualizări a articolului şi acordarea permisiunii bun de tipar.

Organizarea numărului de jurnal: crearea fiecărui număr de jurnal şi distribuirea articolelor acceptate spre publicare în numere de jurnal disponibile sunt atributul editorului, care după finalizarea acestei etape elaborează cuprinsul numărului.

Publicarea jurnalului: imediat după publicare, jurnalul şi conţinutul fiecărui articol pot fi accesate în sistem open access.

Arhiva procesului editorial: toate documentele şi înregistrările aferente procesului editorial sunt păstrate într-o arhivă dedicată, atât pentru lucrările publicate, cât şi pentru cele respinse de la publicare.

Numărul curent: sistemul de publicare al fiecărui articol include facilităţi de vizualizare al acestuia, inclusiv linkuri către conţinutul in extenso al materialului publicat, precum şi la surse interne şi externe.

Arhiva jurnalului: numărul curent va putea fi vizualizat şi pe pagina de arhivă a jurnalului, unde sunt menţionate toate numerele anterioare din jurnal, inclusiv indexările făcute de motoarele de căutare ale sistemului open access, ale Google etc.