Ioana BOGHIAN

PAGINA DE AUTOR


Ioana Boghian este asistent universitar, doctor in filologie, la Departamentul pentru Pregatirea Personalului Personalului Didactic, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau. Tema lucrarii de doctorat sustinuta la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi este A Semiotic Approach to Houses in Victorian Novels. Domeniile activitatilor de predare si cercetare includ: didactica limbilor straine – engleza si franceza, educatia interculturala, limba si literatura engleza, limba franceza, studiile culturale, semiotica.


LUCRARI PUBLICATE LA EDITURA LUMEN

  • Boghian, I. (2018) Houses in Victorian novels. A semiotic approach. Iasi: Editura LUMEN
  • Boghian, I. (2019). Empowering Teachers to Deal with Classroom Diversity. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala11(3), 1-10. https://doi.org/10.18662/rrem/134
  • MÂȚĂ, L., & Boghian, I. (2019). Perception of Teachers in Higher Education towards Ethical Issues of Information Technology Use. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala11(4Sup1), 156-169. https://doi.org/10.18662/rrem/183
  • Gutu, V., & Boghian, I. (2019). A Bidimensional Psycho-pedagogical Model for Tolerance Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala11(4), 01-16. https://doi.org/10.18662/rrem/153
  • Boghian, I. (2018). Methodological Guidelines for Elaborating the Curriculum of Intercultural Education with a Focus on the Values of Tolerance. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala10(4), 249-264. https://doi.org/10.18662/rrem/86

Vezi CVVezi Lista lucrarilor stiintifice