Corneliu DRAGOMIR

CORNELIU DRAGOMIR este profesor itinerant în cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  „Paul Popescu – Neveanu” din Timişoara, având ca principale atribuții orientarea și consilierea elevilor cu cerințe educative speciale, a tuturilor legali ai acestora și a cadrelor didactice. Este licențiat în Psihologie în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad și în Sociologie la Universitatea de Vest din Timisoara. Deține atestat în domeniul Psihopedagogiei Speciale obținut la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din București. Are o bogată activitate publicistică, incluzând participări la simpozioane și volume de autor, activitate recunoscută și premiată inclusiv cu o Diplomă acordată de Academia Olimpică Română şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Vezi CV

A publicat la Editura LUMEN: 

  • Dragomir, C. (2009). Rememorări ale vieţii cotidiene din timpul comunismului într-un oraș provincial. Studiu de caz: Drobeta Turnu Severin. Iași, România: Editura Lumen
  • Dragomir, C. (2009). O socioantropologie a dezastrelor naturale. Oameni înecați în lacrimi, case prăbușite. Iași, România: Editura Lumen
  • Dragomir, C. (2012). Cărăruia varului nestins. Iași, România: Editura Lumen